Autors i Autores

Rafael Tasis
1906-1966

Coberta del llibre L'expedició dels almogàvers.
Coberta del llibre Les presons dels altres: records d'un escarceller d'ocasió.

Història i biografia

 • Les pedres parlen. Barcelona: Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, 1938.
 • Històries de coneguts. París: Ragasol, 1945; 2a ed.: Barcelona: Arimany, 1971.
 • La vida del rei en Pere III. Barcelona: Teide, 1957; 3a ed.: Barcelona: Vicens Vives, 1980.
 • Pere el Cerimoniós i els seus fills. Barcelona: Teide, 1957; 3a ed.: Barcelona: Vicens Vives, 1980.
 • Joan I, el rei caçador i músic. Barcelona: Aedos, 1959.
 • L'expedició dels almogàvers. Barcelona: Rafael Dalmau, 1960.
 • Les unions dels nobles i el rei del Punyalet. Barcelona: Rafael Dalmau, 1960.
 • Barcelona, imatge i història d'una ciutat. Barcelona: Rafael Dalmau, 1961.
 • Un segle de vida catalana (1814 - 1930) [col·l.]. Barcelona: Alcides, 1961.
 • Morts a l'exili, vivents en la història. Pompeu Fabra, A. Rovira i Virgili, Cardenal Vidal i Barraquer [publ. anònima] Ginebra [Barcelona]: Edicions del P.C.C.P., 1962.
 • La revolució francesa i Catalunya. Barcelona: Rafael Dalmau, 1962; 2a ed.: Barcelona: Rafael Dalmau, 1989.
 • La vida d'en Ramon Muntaner. Barcelona: Rafael Dalmau, 1964.
 • Història de la premsa catalana [en col·laboració amb Joan Torrent; 2 vols.]. Barcelona: Bruguera, 1966.
 • Pere III el Cerimoniós: resum del regnat. Barcelona: Barcino, 1968.
 • Les presons dels altres: records d'un escarceller d'ocasió. Barcelona: Pòrtic, 1990.