Autors i Autores

Joan Teixidor
1913-1992

Articles i textos esparsos

 • Notas para un inventario de la obra de Xavier Nogués. Barcelona: Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, 1945.
 • "Maragall, abans i ara", Serra d'Or (Barcelona), núm. 11-12, novembre-desembre de 1961, p. 41-43.
 • "Per a llegir poesia", Serra d'Or (Barcelona), núm. 5, maig de 1963, p. 32-33.
 • Rafael Llimona / textos de Joan Teixidor [et al.]. Barcelona: Ariel, 1959.
 • "Marià Manent i les seves interpretacions de lírica xinesa", Serra d'Or (Barcelona), desembre 1968, p. 86-87.
 • Georges Braque (1882-1963): 19 pinturas de 1919-1962. Barcelona: Sala Gaspar, 1975.
 • "Montale, Premi Nobel : Dues evocacions de Montale a Florència", Serra d'Or (Barcelona), núm. 195, desembre 1975, p. 90-91.
 • "Quatre notes sobre la poesia de J.V. Foix", Els Marges (Barcelona), núm. 7, juny 1976, p. 7-12.
 • "Ironia i noucentisme en la poesia de Guerau de Liost", Serra d'Or (Barcelona), núm. 224, maig 1978, p. 26.
 • "Un poeta olotí: Josep M. de Garganta", Serra d'Or (Barcelona), núm. 228, setembre 1978, p. 41.
 • "Un cel blavíssim", Els Marges (Barcelona), núm. 14, setembre 1978, p. 57-67.
 • "Versions de l'anglès i hores angleses", Serra d'Or (Barcelona), núm. 232, gener 1979, p. 39.
 • "Un poeta de tots", Serra d'Or (Barcelona), núm. 310-311, juliol-agost 1985, p. 47.
 • "Una poesia de breus, inermes, intensíssimes paraules", La Vanguardia (Barcelona), 4 de juliol de 1989, p. 57.