Autors i Autores

Joan Teixidor
1913-1992

Camí dels dies.

Aquest quart poemari de Teixidor bé podria suposar una síntesi poètica de tot allò que fins al moment ha interessat l'escriptor des d'aquest punt de vista. Obert amb dotze sonets -amb algunes variants- dedicats als mesos i amb molts motius impressionistes, els poemes de Camí dels dies tenen molt d'aparell postsimbolisme encara. "Poema a Ofèlia", "Noies catalanes, de Manolo Hugué", o els poemes inspirats en l'imaginari artístic de Renoir, Van Gogh, Pieter Brueghel o Rembrandt, així com els poemes dedicats a les estacions així ho reflecteixen.