Autors i Autores

Josep Usó i Mañanós

Coberta del llibre Amor amarg.

Amor amarg.

És una història contada a bocins. Cada personatge ens explica el seu paper, tal com el veu i el viu. Maria, la dona maltractada pel seu propi marit, que veu, impotent, com es marceix la seua joventut; Antoni, el marit; Anna, la filla, que sempre ha viscut amb els pares i que veu com n'és de difícil i de complicada la convivència al seu voltant, i tants altres: Ricard, Teresa, Alfonso, Caridad, Ismael... Al final, és el propi lector qui ha de triar, d'entre totes les possibilitats, quina ha estat, al capdavall, la història vertadera. I, molt sovint, fins i tot a contracor, prendre partit.