Autors i Autores

Josep Usó i Mañanós

Coberta del llibre Civils i incivils.

Civils i incivils.

És una història feta de petites històries. En mig de la Guerra Civil, una guerra cruel i injusta, com totes, els personatges es debateixen lligats per unes circumstàncies que els són sempre adverses. Pot ser perquè no són mai combatents, ni de l'un ni de l'altre bàndol. Amb el pas de les pàgines, el lector va assabentant-se del perquè d'unes històries que s'entortolliguen fins arribar, en alguns casos, molt prop dels nostres dies, quan ja s'ha apaivagat quasi del tot la remor de la cada vegada més llunyana, o no, Guerra Civil Espanyola. Malgrat el temps transcorregut, una gran desconeguda.