Autors i Autores

Marià Villangómez
1913-2002

Coberta de l'antologia Un vuelo de pájaros = Un vol d'ocells.

Antologia

  • Antologia poètica. Barcelona: Selecta, 1969.
  • Caminos y días [edició bilingüe]. Madrid: Visor, 1984.
  • El palau de la natura [a cura de J. C. Llop]. Palma: Govern Balear, 1986.
  • Un vuelo de pájaros = Un vol d'ocells [edició bilingüe]. Madrid: Calambur, 2004 (Sel. i introducció d'Isidor Marí; Trad. Antonio Colinas).