Autors i Autores

Marià Villangómez
1913-2002

Articles (Selecció)

  • CARBÓ, Ferran: "L'elegia poètica de Marià Villangómez", Miscel·lània Sanchis Guarner. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, vol. 1, 1992, p. 371-390.
  • CIRER, Felip: "Villangómez i Catalunya", Avui (Barcelona), 17 de maig de 2002.
  • FUSTER, Joan: Literatura catalana contemporània. Barcelona: Curial, 1971.
  • GARCÉS, Tomàs: "Pròleg a la poesia de Marià Villangómez", Serra d'Or (Barcelona), núm. 114, març de 1969, p. 40-41.
  • PARCERISAS, Francesc: "Les traduccions de Marià Villangómez", Quaderns. Revista de Traducció (Bellaterra), núm. 1, 1998, p. 39-52.
  • PONS, Margalida: "Nota sobre Marià Villangómez", dins Poesia Insular de postguerra: quatre veus dels anys cinquanta. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998, p. 168-199.
  • PONS, Damià: "M. Villangómez Llobet i Joan Marí Cardona, deu anys després", Eivissa (Eivissa), núm. 51, abril de 2012.
  • SANTESMASES, Josep: "El darrer Villangómez", El Punt Avui. Cultura (Girona), 14 de setembre de 2012, p. 13.
  • TORRES i FERRER, Margalida: "Marià Villangómez: la poesia com a reflexió poètica", Estudis Baleàrics (Palma), núm. 35, 1989, p. 61-66.
  • VERGÉS, Gerard: "Aproximació a la poesia de Marià Villangómez", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 14, desembre de 1987, p. 123-130.