Autors i Autores

Albert Villaró

Articles [selecció]

  • "La Pesta Negra, el 1348, a la Seu d'Urgell", Urgellia (La Seu d'Urgell), núm. VIII, 1986 - 1987, p. 271.
  • "Noves dades sobre la pesta negra a la Seu (1348): disposicions pietoses l'any de la pesta", Urgellia (La Seu d'Urgell), núm. IX, 1988 - 1989, p. 343.
  • "L'església romànica de Santa Eulàlia de la Seu d'Urgell" [amb Maria Àngels Ruf], Urgellia (La Seu d'Urgell), núm. XI, 1992 - 1993, p. 487.
  • "Bloc", La Vanguardia. Culturas (Barcelona), núm. 96, 23 d'abril de 2004, p. 8.
  • "Colomassa", Presència (Girona), núm. 1.886, 18 d'abril - 24 d'abril de 2008, p. 22.
  • "L'escena andorrana", Serra d'Or, núm. 612, desembre de 2010, p. 91-92.
  • "La ciutadella de Castellciutat", Cadí Pedraforca (Cassà de la Selva), núm. 10, 2011, p. 106.