Autors i Autores

Montserrat Abelló
1918-2014

Altres llengües

  • DD. AA.: IV Fira Internacional del Llibre Feminista. Barcelona: 1990. [Traducció de totes les poetes que hi participaren].
  • DD. AA.: Festa de la Poesia i Paraula de Dona. Congrés In. Barcelona: 1992. Edició ciclostilada. [Traducció de totes les poetes que hi participaren].
  • DD. AA.: A quatre veus. Gandia: CEIC Alfons el Vell, Ajuntament de Gandia, 2000. [Traducció de poemes de l'èuscar, del gallec i del castellà].