Autors i Autores

Clementina Arderiu
1889-1976

Coberta de l'antologia a cura de Maria Mercè Marçal, Contraclaror.

Antologies

  • Clementina Arderiu [pròleg de Josep M. Capdevila]. Barcelona: Lira, 1923.
  • Clementina Arderiu [cur. Maurici Serrahima]. Barcelona: Rosa dels Vents, 1938.
  • Arderiu: Antologia [cur. José Corredor Matheos. Traducció al castellà]. Barcelona: Plaza & Janés, 1982.
  • Contraclaror. Antologia poètica [cur. Maria Mercè Marçal]. Barcelona: La Sal, 1985 / Barcelona: Horsori, 2008.
  • L'alta llibertat; Sempre i ara. Barcelona: Edicions 62, 2012.