Autors i Autores

Clementina Arderiu
1889-1976

Coberta de Poesia.

Antologies col·lectives

  • Antologia de poetes catalans d'avui. Barcelona: L'Avenç, 1913.
  • PLANA, Alexandre: Antologia de poetes catalans moderns. Barcelona: Societat Catalana d'Edicions, 1914.
  • FOLGUERA, Joaquim: Les noves valors de la poesia catalana. Barcelona: Publicacions de "La Revista", 1919.
  • PONS; ARDERIU; GARCÉS: Poesia. Barcelona: Edicions 62, 1995.