Autors i Autores

Joan Crexells
1896-1926

Articles

 • ANTICH, Xavier: «Joan Crexells, les virtuts de la filosofia», Avui. Cultura (Barcelona), 30-I-1997, p. 6-7.
 • BILBENY, Norbert: «Cent anys de filosofia», L'Avenç (Barcelona), núm. 243, gener 2000, p. 43-48.
 • BILBENY, Norbert: «Crexells i el catalanisme dels intel•lectuals», dins La ideologia nacionalista a Catalunya. Barcelona: Laia, 1988., p. 150-165.
 • BILBENY, Norbert: «Joan Crexells, la filosofia del nou-cents», dins Filosofia contemporània a Catalunya. Barcelona: El Punt / Edhasa, 1985, p. 317-333.
 • BILBENY, Norbert: «L'obra completa de Joan Crexells», Serra d'Or (Barcelona), núm. 490, octubre 2000, p. 50-52.
 • BILBENY, Norbert: «Memòria de Joan Crexells, filòsof català». Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 109, juliol-agost 1996, p. 11-25.
 • BILBENY, Norbert: «Pròleg», dins Joan Crexells: Obra completa. II: Cròniques europees: Berlín-Londres, 1920-1926. Edicions de La Magrana, 1997, p. 9-24.
 • CABRÉ MONNÉ, Rosa: «El periodisme de Joan Crexells: la dosificació dels clàssics», dins Rosa Cabré, Montserrat Jufresa, Jordi Malé [eds.]: Polis i nació. Política i literatura (1900-1939). Barcelona: Societat Catalana d'Estudis Clàssics (IEC), 2003, p. 193-216.
 • CALSAMIGLIA, Josep M.: «Joan Crexells, pensador crítico», La Vanguardia (Barcelona), 14-XII-1976, p. 8.
 • CAPDEVILA, Josep M.: «Joan Crexells. Les seves tendències ideològiques», La Nova Revista (Barcelona), núm. 2, 1927, p. 101-104.
 • CARBONELL, Manuel: «Joan Crexells (la tasca de l'intel•lectual en l'hora que ara som)», Els Marges (Barcelona), núm. 30, gener 1984, p. 125-129.
 • CARRERA, Jaume: «En Crexells, economista», La Veu de Catalunya (Barcelona), 15-XII-1926, p. 5.
 • CASASÚS, Josep M.: «L'aportació de l'articulisme econòmic de Joan Crexells», Cultura (Barcelona), núm. 20, febrer 1991, p. 62-63.
 • CASTELLNOU MERCADÉ, Aleix: «Els dos primers volums de l'Obra completa de Joan Crexells», Llengua & Literatura (Barcelona), núm. 10, 1999, p. 423-426.
 • CHAVARRIA, Adrià; BALLESTER, Xavier: «Ataüllar un humanista. Aspectes de l'obra de Joan Crexells», L’Espill (València), núm. 18, hivern 2004, p. 120-130.
 • CÒNSUL, Isidor: «Sobre la història del premi Crexells», Serra d'Or (Barcelona), núm. 402, juny 1993, p. 35-37.
 • CRESPO ARRUFAT, Lluís: «Pròleg», dins Joan Crexells: Ideari de Joan Crexells. Barcelona: Edicions 62, 1967, vol. 34, p. 5-11.
 • CREXELLS, Eugènia: «A manera de pròleg: Joan Crexells vist per la seva filla», dins Obra completa. IV: Escrits d’economia i finances. 1926. Obra inèdita. Barcelona: Edicions de La Magrana, 1999, p. 9-12.
 • ESTELRICH, Joan: «Crexells», dins Miscel•lània Crexells. Barcelona: Occitània, 1929, p. XI-XV.
 • ESTELRICH, Joan: «Crexells», dins Joan Crexells: Primers assaigs. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1933, p. 9-13.
 • ESTELRICH, Joan: «Joan Crexells», La Veu de Catalunya (Barcelona), 16-XII-1926, p. 5.
 • ESTEVE, Martí: «El company d'Universitat i de redacció», La Nova Revista (Barcelona), núm. 2, 1927, p. 105-113.
 • FARRAN i MAYORAL, Josep: «Joan Crexells és mort», La Veu de Catalunya (Barcelona), 13-XII-1926, p. 4.
 • FAULÍ, Josep: «El Premi Crexells, un guardó pioner», Barcelona: Metròpolis Mediterrània (Barcelona), núm. 66, tardor 2005, p. 42-43.
 • FONT, Melcior: «Joan Crexells: Dades per a una biografia», Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 32, febrer 1927, p. 158-177.
 • GARCÉS, Tomàs: «Actualitat de Joan Crexells», Serra d'Or (Barcelona), núm. 110, novembre 1968, p. 81-82.
 • JUFRESA, Montserrat: «La polis de Joan Crexells», dins Rosa Cabré, Montserrat Jufresa, Jordi Malé [eds.]: Polis i nació. Política i literatura (1900-1939). Barcelona: Societat Catalana d'Estudis Clàssics (IEC), 2003, p. 166-191.
 • LLORCA, Vicenç: «Joan Crexells, Obra completa, vol. I. De Plató a Carles Riba, Serra d'Or (Barcelona), núm. 448, abril 1997, p. 99-100.
 • MANENT, Albert: «Assaig, periodisme i memòries (1918-1938): El periodisme i l'assaig cultural i polític», dins Martí de Riquer / Antoni Comas / Joaquim Molas: Història de la literatura catalana. Part moderna. Barcelona: Ariel, 1987, vol. 10, p. 106-112.
 • MOLAS, Joaquim: «Pròleg», dins Joan Crexells: Obra completa. I: De Plató a Carles Riba. Edicions de La Magrana, 1996, p. 9-13.
 • NICOLAU D'OLWER, Lluís: «Joan Crexells, hel•lenista», La Nova Revista (Barcelona), núm. 2, 1927, p. 118-120.
 • NICOLAU D'OLWER, Lluís: «Joan Crexells, humanista», dins Caliu. Barcelona, 1973, p. 125-130.
 • PLA, Josep: «Joan Crexells», La Publicitat (Barcelona), 22-XII-1926, p. 1.
 • PLA, Josep: «Joan Crexells», dins Homenots: Primera sèrie. Barcelona: Destino, 1959, p. 437-471.
 • PORTA PERALES, Miquel: «El filòsof que feia periodisme», Avui. Cultura (Barcelona), 8-I-1998, p. 14.
 • PORTA PERALES, Miquel: «El primer pensador català contemporani», Avui. Cultura (Barcelona), 30-I-1997, p. 6.
 • RIBA, Carles: «Necrològica en la mort de J.C.», La Publicitat (Barcelona), 14-XII-1926, p. 1.
 • RIBAS, Frederic: «Crexells, complet», Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 128, abril 1998, p. 153-155.
 • RIBAS, Frederic: «Joan Crexells: Economista dels anys vint», Serra d'Or (Barcelona), núm. 212, maig 1977, p. 15-17.
 • ROCA, Francesc: «Pròleg: Pensar els canvis, les revolucions, les reformes, el futur», dins Joan Crexells: Obra completa. III: Escrits d’economia i finances. 1925. Edicions de La Magrana, 1998, p. 9-19.
 • ROVIRA i VIRGILI, Antoni: «Joan Crexells», dins Siluetes catalanes. Barcelona, 1969, vol. 2, p. 111-116.
 • RUBERT DE VENTÓS, Xavier: «Crexells», Serra d'Or (Barcelona), núm. 451-452, juliol-agost 1997, p. 73-74.
 • SAGARRA, Josep M. de: «In memòriam», La Publicitat (Barcelona), 14-XII-1926, p. 1.
 • SAGARRA, Josep M. de: «Joan Crexells, traductor de Plató», La Publicitat (Barcelona), 25-V-1924, p. 1.
 • SAGARRA, Josep M. de: «Joan Crexells», Mirador (Barcelona), 15-XII-1932.
 • SERRA i HUNTER, Jaume: «La vocació filosòfica d'en Crexells», La Nova Revista (Barcelona), núm. 2, 1927, p. 114-117.
 • SOLER, Salvador: «Joan Crexells a Sitges», La Publicitat (Barcelona), 15-XII-1926, p. 5.
 • TRIADÚ, Joan: «Vint-i-cinc anys de Premis de Santa Llúcia», Serra d'Or (Barcelona), núm. 194, p. 45.