Autors i Autores

Ramon Esquerra
1909-1938

De l'anglès

  • CONRAD, Joseph: Una avantguarda del progrés, dins Dues històries d’inquietud. Barcelona: Edicions de la Rosa dels Vents, edició núm. 136, novembre 1936, de la col·lecció Quaderns Literaris. (2a ed., 1986)
  • HUXLEY, Aldous: Dos o tres gracias. Barcelona: Apolo, col·lecció Freya, 1938. (2a ed., 1945; 3a ed., 1948; 4a ed., 1970)
  • MORE, Thomas: Utopía (El Estado perfecto). Barcelona: Apolo, 1937. (2a ed., 1948; 3a ed., 1985; 4a ed., 1999)
  • O'HENRY: L'esmena de Jimmy Valentine, Esplai (Barcelona), núm. 47, 23-X-1932, p. 3.