Autors i Autores

Ramon Esquerra
1909-1938

Coberta del primer volum d'Iniciación a la literatura.
Coberta del segon volum d'Iniciación a la literatura.
Coberta del tercer volum d'Iniciación a la literatura.

Iniciación a la literatura.

Obra d'encàrrec per Apolo, editorial dirigida per Emili Pascual, de tres volums en gran octau. El pròleg mostra el pensament d'Esquerra sobre la literatura i la seva adscripció a la literatura comparada d'ascendència francesa. El manual, que inclou un petit vocabulari sobre termes literaris, està dividit en set apartats: «I. Edad Antigua»; «II. Edad Media»; «III. Renacimiento»; «IV. Barroco y Neoclasicismo»; «V. Siglo XVIII»; «VI. Romanticismo», i «VII. Reacción antirromántica y literaturas contemporáneas».