Autors i Autores

Ramon Esquerra
1909-1938

«Stendhal en España»,

Únic estudi publicat a la Revue de Littérature Comparée, en el número consagrat a Espanya. L'article sobre Stendhal apareix com l'exemple de màxima afiliació d'Esquerra al comparatisme d'ascendència francesa, en el període d'entreguerres. És també l'únic estudi existent fins al 1993 (Inmaculada Ballano Olano: Stendhal en España. Un siglo de recepción crítica, 1835-1935. Bilbao: Universidad de Deusto) sobre la presència de l'escriptor en la crítica i la literatura espanyola i catalana al llarg de tot un segle, que comprèn des de l'any 1835 fins al 1935.