Autors i Autores

Ramon Esquerra
1909-1938

Primera pàgina del llibre Vocabulario literario.

Vocabulario literario.

Complement d'Iniciación a la literatura que recull i defineix els termes tècnics de literatura i història literària, de mètrica i de poesia, d'estètica, de filosofia, de lingüística i fins d'història general. El vocabulari beu del Diccionario de la Academia Española, però en alguns casos es completa amb les enciclopèdies Espasa, Britànica, Italiana i Larousse, així com les definicions i comentaris de Marcelino Menéndez y Pelayo, Ludwig Pfandl, Juan Hurtado i Ángel González Palencia sobre els temes de literatura espanyola, i de Paul van Tieghem pel que fa a les matèries de literatura europea. També, atès el caràcter divulgatiu de l'obra, abunden els exemples, normalment extensos, per facilitar la comprensió de les matèries.