Autors i Autores

Maria Ibars
1892-1965

Coberta del número monogràfic de la revista L'Aiguadolç, dedicat a Maria Ibars.

Articles

 • ALCAYDE VILAR, Francesc: "Pròleg", dins IBARS, Maria: Vides planes. Valencia: Sicània, 1962, p. 7-14.
 • ALPERA, Lluís: "Reflexions entorn de la poesia de dones al País Valencia", dins Professor Joaquim Molas: Memòria, escriptura, història. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2003, vol. 1, p. 27-38.
 • CARBÓ, Joaquim: "Novel·la: Vides planes de Maria Ibars", Serra d'Or (Barcelona), núm. 6, 1962, p. 40.
 • CIVERA, Beatriu: "La contribució de Maria Ibars", L'Aiguadolç (Dénia), núm. 16/17, 1991, p. 7-8.
 • IVARS CERVERA, Joan: "Pròleg" a Miracles de Teulada. Teulada: Ajuntament, 1992.
 • IVARS CERVERA, Joan: "El món onomàstic de L'últim serf i Vides planes", L'Aiguadolç (Dénia), núm. 16/17, 1991, p. 73-84.
 • LLOPIS GUARDIOLA, Tomàs: "A propòsit de L'últim serf, una novel·la social de Maria Ibars", L'Aiguadolç (Dénia), núm. 4, 1987, p. 79-82.
 • LLOPIS GUARDIOLA, Tomàs: "Vides planes, trenta anys després", L'Aiguadolç (Dénia), núm. 16/17, 1991, p. 61-72.
 • LLOPIS GUARDIOLA, Tomàs: "Pròleg", dins IBARS, Maria: Vides planes. Alacant: Aguaclara, 1999.
 • MOLINA, Manuel: "Maria Ibars, escritora en castellano", dins DD. AA.: Guía de la provincia: Dénia, Alacant. Alacant: Diputació Provincial, 1976, p. 17-25.
 • MULET GRIMALT, Carles: "El mestratge de Carles Salvador en la trajectòria literària de Maria Ibars", dins Actes del III congrés d'estudis de la Marina Alta. Marina Alta: Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta i Institut de Cultura Juan Gil-Albert, 1990.
 • MULET GRIMALT, Carles: "Pròleg", dins IBARS, Maria: Como una garra. Xàbia: Ajuntament, 1992.
 • MULET GRIMALT, Carles: "Maria Ibars, Dénia i les falles", dins IBARS, Maria: Recull de poemes festers. Dénia: Ajuntament, 1992.
 • MULET GRIMALT, Carles: "El punt de vista femení a l'obra de Maria Ibars", L'Aiguadolç (Dénia), núm. 16/17, 1991, p. 21-60.
 • MULET GRIMALT, Carles: "Introducció", dins IBARS, Maria: L'últim serf. València: IVEI, col. BAV, 30, 1993.
 • MULET GRIMALT, Carles: "Pròleg" , dins IBARS, Maria: Contalles a l'ombra del Montgó. Alacant: Institut de Cutura Juan Gil-Albert, 1994.
 • MULET GRIMALT, Carles: "Ressons i semblances de Víctor Català a l'obra de Maria Ibars", dins II Jornades d'estudi. Vida i obra de Caterina Albert (Victor Català), 1986-1966. Barcelona: PAM, 2002, p. 337-357.
 • PRATS, Antoni: "Aproximació a l'obra poética de Maria Ibars", L'Aiguadolç (Dénia), núm. 1, 1985, p. 57-64.
 • PRATS, Antoni: "El paisatge en l'obra narrativa de Maria Ibars", L'Aiguadolç (Dénia), núm. 16/17, 1991, p. 23-40.
 • RODRÍGUEZ BERNABEU, Emili: "Maria Ibars, innovació i continuïtat", dins DD. AA.: Guía de la provincia: Dénia. Alacant. Alacant: Diputació Provincial, 1976, p. 27-35.
 • RODRÍGUEZ BERNABEU, Emili: "Verdaguer, Maria Ibars i jo", L'Aiguadolç (Dénia), núm. 16/17, 1991, p. 19-22.
 • SALVADOR, Carles: "Pòrtic", dins IBARS, Maria: Poemes de Penyamar. Dénia: Ajuntament, 1992.
 • SALVADOR, Sofia: "Maria Ibars en el record", L'Aiguadolç (Dénia), núm. 16/17, 1991, p. 9-18.
 • VULLANUEVA ALFONSO, Maria Luisa: "Thème et variantes discursives de la mémoire: Vies minuscules/Vides planes" dins DD. AA.: Les literatures catalana i francesa al llarg del segle XX. I Congrés Internacional de Literatura Comparada. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997.
 • VALOR I SERRA, Jordi: "Dénia y su novelista Maria Ibars", Ciudad (Alcoi), 1965.