Autors i Autores

Manuel Milà i Fontanals
1818-1884

Articles de l'autor (Selecció)

  • "Al Sr. Curioso Parlante", El Guardia Nacional (Barcelona), 5 de maig de 1837.
  • "Literatura. Clásicos, románticos", El Vapor (Barcelona), 7 d'agost de 1836.
  • "Literatura Provenzal", La Verdad (Barcelona), 31 de desembre de 1843.
  • "Notas de primitiva lengua catalana", Revista Histórica (Barcelona), núm. 3, 1876, p. 289-295.
  • "Novas", Lo Gay Saber (Barcelona), núm. 2, 1869, p. 200.
  • "Orígenes de la poesía castellana", El Imparcial (Madrid), 22 de juny de 1844.
  • "Orígenes del teatro español", El Propagador de la Libertad (Barcelona), núm. 3, quad. 12, 1838, p. 356-367.
  • "Un versista desconegut", Lo Gay Saber (Barcelona), núm. 1, 1868, p. 67.