Autors i Autores

Manuel Milà i Fontanals
1818-1884

Coberta de l'estudi de C. Vidal de Valenciano El Excelentísimo Señor D. Manuel Milá y Fontanals: reseña biográfica (1888).
Coberta de l'estudi de M. Jorba Manuel Milà i Fontanals en la seva època (1984)
Coberta de l'estudi de M. Jorba L'obra crítica i erudita de Manuel Milà i Fontanals (1989)
Coberta de l'estudi de F. Bernat Un estudi de dialectologia catalana al segle XIX: Les notes de Manuel Milà i Fontanals sobre el maonès (2007).

Estudis • ALMIRALL, Miquel: Milà i Fontanals: sociolingüista. Barcelona: La Busca, 1997.
 • ARTIGAS, Miguel: Catálogo inventario de Milá. Santander: Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 2 vol., 1918-1919. (Vol. 1, Manuscritos; vol. 2, Impresos).
 • BLANCH, Alfons: Elogi i narració de la vida i obra de M. Milà i Fontanals (1818-1884). Vilafranca del Penedès: Ajuntament, 1984.
 • BERNAT, Francesc: Un estudi de dialectologia catalana al segle XIX: Les notes de Manuel Milà i Fontanals sobre el maonès. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007.
 • BERTRAN de AMAT, Felip: Del origen y doctrinas de la escuela romántica y de la participación que tuvieron en el adelantamiento de las Bellas Artes de Barcelona los señores don Pablo y don Manuel Milá y Fontanals y don Claudio Lorenzale. Barcelona: Impr. Barcelonesa, 1891.
 • BONET, Joan: Mosén Jacinto Verdaguer y el Dr. Manuel Milá y Fontanals, su maestro. Vilafranca del Penedès: [s. n.], 1946.
 • DD. AA.: Milà i Fontanals: elogis. Barcelona: Llibr. Religiosa, 1912. (Miquel Costa i Llobera, Josep Franquesa i Gomis, Josep Torres i Bages, et al.).
 • DD. AA.: Universitat de Barcelona. Acte inaugural del curs 1985-1986. Celebració del centenari de Manuel Milà i Fontanals (1818-1884). Barcelona: Universitat de Barcelona, 1985. (Joaquim Molas, Martí de Riquer, et al.).
 • DD. AA. (Isabel Paraíso coord.): Retóricas y poéticas españolas siglos XVI-XIX: L. de Granada, Rengifo, Artiga, Hermosilla, R. de Miguel, Mila y Fontanals. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2001.
 • GRASES, Pedro: Andrés Bello i Manuel Milà i Fontanals. Barcelona: Miquel Torres, 1986 / Andrés Bello y Manuel Milà i Fontanals. Caracas: La Casa de Bello, 1986.
 • JORBA, Manuel: Manuel Milà i Fontanals en la seva època: trajectòria ideològica i professional. Barcelona: Curial: 1984.
 • JORBA, Manuel: L'obra crítica i erudita de Manuel Milà i Fontanals. Barcelona: Curial, 1989.
 • JORBA, Manuel: Manuel Milà i Fontanals en la encrucijada de la filología europea moderna. Madrid: Impr. Aguirre, 1989.
 • JORBA, Manuel: Manuel Milà i Fontanals, crític literari. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1991.
 • MARRUGAT, Ramon: La poesia en català de Manuel Milà i Fontanals. Sant Sadurní d'Anoia: Institut d'Estudis Penedesencs / Acadèmia Tastavins Penedès, 2009.
 • MENÉNDEZ, Marcelino: El Doctor Manuel Milá y Fontanals: semblanza literaria. Barcelona: Gustavo Gili, 1908.
 • MOURELLE de LEMA, Manuel: Actualidad de un occitanista español del siglo XIX: Milá y Fontanals. Gènova: Droz, 1966.
 • PALOMA, Joan Antoni: Milà i Fontanals, col·lector del folklore català. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1976.
 • PALOMEQUE, Antonio: Contribución al curriculum universitario de Milá y Fontanals. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1978.
 • PALOMEQUE, Antonio: Actos y homenajes a la memoria de don Manuel Milá y Fontanals después de su muerte: 1884-1912. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1979.
 • ROIG, Josep: Bibliografia d'en Manuel Milà i Fontanals: notes i comentaris per una bibliocrítica. Barcelona: Llibr. Religiosa, 1913.
 • ROVIRÓ, Ignasi: La recepció de l'estètica a Catalunya a través de manuals escolars del segle XIX: de Milà i Fontanals a Balmes. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1997.
 • RUBIÓ i BALAGUER, Jordi: Breve contribución a la obra literaria de Manuel Milà y Fontanals. Barcelona: Consell Superior d'Investigacions Científiques, 1970.
 • RUBIÓ i LLUCH, Antoni: Manuel Milà i Fontanals: notes biogràfiques i crítiques. Barcelona: Assoc. Protectora de l'Ensenyança Catalana, 1918.
 • RUBIÓ i LLUCH, Antoni: Discurso inaugural leído en la solemne apertura del curso académico de 1901 á 1902 ante el Claustro de la Universidad de Barcelona. Barcelona: Imp. y Lib. de Montserrat, 1901.
 • RUBIÓ i LLUCH, Antoni i PARPAL i MARQUÈS, Cosme: Milá y Fontanals y Rubió y Ors. Barcelona: Impr. Pedro Ortega, 1919.
 • RUBIÓ i ORS, Joaquim: Noticia de la vida y escritos de D. Manuel Milá y Fontanals. Barcelona: Impr. Jaime Jepús, 1887.
 • TARÍN, Josep: Milá y Fontanals: periodista y poeta. Vilafranca del Penedès: Tip. Emporium, 1950.
 • VIDAL de VALENCIANO, Cayetano: Discurso que por encargo de la Junta Directiva del Ateneo Barcelonés escribió D. C. V. de V., para ser leído en la sesión del 1º de junio de 1885, consagrado a la memoria del Excmo. Sr. D. Manuel Milá y Fontanals. Barcelona: Impr. Sucesores de N. Ramírex, 1886.
 • VIDAL de VALENCIANO, Cayetano: El Excelentísimo Señor D. Manuel Milá y Fontanals: reseña biográfica. Barcelona: Tip. Sucesores de N. Ramírez, 1888.
 • WAYNE, H. Finke: Manuel Milá y Fontanals: an Analytical Study of his Work and his Concept of Spanish Epic and 'Romance' Traditions. Nova York: New York Un., 1976.