Autors i Autores

Manuel Milà i Fontanals
1818-1884

Partitura composada per l'autor per a La Complanta d'En Guillem, dedicat a la seva esposa. Extret d'Obres catalanes d'en Manuel Milà i Fontanals. Barcelona: Gustau Gili, 1908, p. 309.

La Complanta d'En Guillem.

Poema musicat pel propi autor.

Altres edicions:

  • La Renaixensa (Barcelona), 1 de juliol de 1872.
  • Calendari Català. Barcelona: 1873.
  • Llibre d'Or de la moderna poesia catalana. Barcelona: La Renaixensa, 1878. [Antologia poètica].