Autors i Autores

Imma Monsó

Al castellà

  • Nunca se sabe [No se sap mai]. Barcelona: Tusquets, 1997 (Trad. Javier Cercas).
  • Como unas vacaciones [Com unes vacances]. Barcelona: Tusquets, 1999. (Trad. Rosa Moreno)
  • Todo un carácter [Tot un caràcter]. Madrid: Alfaguara, 2001.
  • Mejor que no me lo expliques [Millor que no m'ho expliquis]. Madrid: Alfaguara, 2004.
  • La escuela estrambota [L'escola estrambota]. Barcelona: RBA, 2005.
  • Un hombre de palabra [Un home de paraula]. Madrid: Alfaguara, 2006.
  • Una tormenta [Una tempesta]. Barcelona: La Magrana, 2009. (Trad. de l'autora)
  • La mujer veloz [La dona veloç]. Barcelona: Planeta, 2012. (Trad. de l'autora)