Autors i Autores

Josep Pla
1897-1981

Articles i pròlegs

  • Apologia per l'anti-Don Quixot, La Publicitat, 22 de juliol de 1926.
  • Pròleg de De tot arreu, de Joaquim M. de Nadal. Barcelona: Llibr. Verdaguer, 1930.
  • Introducció a la figura de Juan Serra, dins Joan Serra, pintor: veinticinco cuadros en reproducción fotográfica, veinticinco opiniones relativas a su pintura. Barcelona: Edimar, 1951.
  • Don Gregorio, dins Cataluña al doctor Marañón. Barcelona: Diputación Provincial, 1964, p. 105-110.
  • Pròleg d'El Romesco: el gran guiso marinero tarraconense, d'Antonio Alasá Domingo. Tarragona: Sindicato de Iniciativa y Turismo de Tarragona, 1974.
  • Tres papers sobre llibres, biblioteques i literatura, dins Breu elogi del llibre [a cura de Rafael Pascuet]. Figueres: Editora Empurdanesa, 1984.