Autors i Autores

Josep Pla
1897-1981

Correspondència

 • Els epistolaris de Carles Rahola. Antologia de cartes de cent corresponsals (1901-1939). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1988.
 • Epistolari de Jaume Vicenç Vives. Girona: Cercle d'Estudis Històrics i Socials de Girona, 1994. (Quaderns del Cercle, 10)
 • Josep Pla, Pere Pla. Cartes a Pere [a cura de Xavier Pla]. Barcelona: Destino, 1996.
 • Correspondència. Joan Fuster - Carner, Manent, Riba, Pla, Espriu i Villalonga [a cura de Francesc Pérez Moragón]. València: 3 i 4, 1997.
 • Epistolari Joan Coromines i Josep Pla [prefaci i notes de Josep Ferrer i Joan Pujades]. Barcelona: Curial, 2001.
 • Josep Pla, Josep M. Cruzet. Amb les pedres disperses. Cartes 1946-1962. [edició i pròleg a cura de Maria Josepa Gallofré]. Barcelona: Destino, 2003.
 • Los papeles de Tarradellas [a cura de Josep Sánchez Cervelló]. Barcelona: Flor del Viento, 2005.
 • L'hora de les decisions: Cartes 1950-1960 [edició de Guillem Molla i pròleg de Joaquim Nadal i Farreras]. Barcelona: Destino, 2019.

  Cartes disperses
 • LLANAS, Manuel: "Dotze cartes de Josep Pla a Editorial Selecta", Revista de Catalunya, 1997,vol. 118, p. 99-116.
 • MANENT, Albert: "Vuit cartes de Josep Pla a Albert Manent·, dins Del noucentisme a l’exili. Sobre cultura catalana del nou-cents. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997, p. 65-80.
 • CLARA, Josep: "Correspondència de Josep Pla amb Lluís Duran i Ventosa", separata de: Patrimoni i història local. Jornades d'homenatge a Lluís Esteva i Cruañas. Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, 1996.