Autors i Autores

Josep Maria Quintana

Els Clark

3
MARIA CARBONELL

ACABADES LES CONVERSES QUE HAVIA TINGUT amb Josep Tudurí, vaig planificar amb Pere Ballester la investigació que havia de dur a terme sobre Daniel Clark. L'advocat, que era un pou de coneixements pel que fa referència a la societat menorquina de l'època, m'indicà aleshores quines eren les persones amb qui havia de concertar una entrevista, i em va insistir que parlés amb Enric Borràs, que havia treballat amb Daniel a la redacció d'El Constitucional, el periòdic que va fundar amb Teodoro Làdico. També amb Diego Albertí, un dels moderns industrials que, de jove, va ser amic de Daniel, però que va trencar amb ell a causa de la gran ensulsiada de la banca.

Aquells dies, el pare no podia entendre de cap manera que esmercés tantes hores en aquesta passió, que ell qualificava d'inútil i perjudicial per als meus interessos com a advocat, però els seus advertiments van ser inútils, perquè jo estava convençut que temps hi hauria per dedicar-me al dret després de resoldre, si no tots, almenys algun dels enigmes que envoltaven Daniel Clark.

Això em va dur a buidar el diari que ell va dirigir, que vaig poder consultar a la biblioteca de l'Ateneu de Maó, i entre una cosa i l'altra, em vaig fer ben aviat una idea respecte d'aquell jove despert, intel·ligent i ambiciós que Bruna Nikolaidis havia volgut forjar a imatge i semblança seva. Un jove, però, que, més enllà de la influència materna, també va saber forjar la seva personalitat.

Les primeres preguntes que em vaig formular en enfrontar-me a la figura de Daniel Clark van ser aquestes: per què després de la seva estada a Manchester amb Diego Albertí —vell amic d'estudis i, com ell, fill d'una família de naviliers i comerciants—, no es va posar a treballar en els negocis de la família al costat de la seva mare? Per què ella el va empènyer a fundar i dirigir un diari, que no tenia assegurada la preeminència entre els que es publicaven a la ciutat? Fins on arribà en la seva carrera política? Quan i per què l'abandonà?

(Fragment del llibre Els Clark. Lleida: Pagès Editors, 2014, p. 129-130)