Autors i Autores

Joan Ramis i Ramis
1746-1819

Coberta de l'estudi de Josefina Salord La il·lustració a Menorca (2011).

Estudis

  • BAGUR, Joel, SALORD, Josefina i VILLEYRA, Àlex (Coord.): Joan Ramis, un il·lustrat de la Menorca disputada. Maó: IES Joan Ramis i Ramis/Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, 1996; 1998.
  • DD. AA.: Joan Ramis i Josep M. Quadrado: de la Il·lustració al Romanticisme. Maó: Institut Menorquí d'Estudis/Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears/Barcelona: Abadia de Montserrat, 1999. (A cura de Maria Paredes i Josefina Salord).
  • MELCHOR, Vicent de: Edició i estudi lingüístic de les obres dramàtiques de Joan Ramis i Ramis: Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1982.
  • MIFSUD, Àngel; SALORD, Josefina i TIMONER, Isabel: Joan Ramis i Ramis. Palma de Mallorca: Direcció General de Cultura i Política Lingüística, 1999.
  • MOLAS, Joaquim: Poesia neoclàssica i preromàntica. Barcelona: Edicions 62, 1968.
  • PONS, Francisco: El Dr. Juan Ramis y Ramis. Resúmen biográfico. Ciutadella: Ed. Nura-Sicoa, 1990 (reproducció facsímil).
  • PONS, Antoni-Joan i SALORD, Josefina (eds.): Registre de la Sociedad Maonesa. Maó: Institut Menorquí d'Estudis, 1991.
  • SALORD, Josefina: La il·lustració a Menorca. Palma: Documenta, 2011.