Autors i Autores

Joan Solà i Cortassa
1940-2010

Entrevistes

 • Artilletres (Castellar del Vallès), núm. 6, 1988, p. 5-8. [Entrevista realitzada per Salvador Pujol i Josep Ramon]
 • Suplement Lletres, Diari de Barcelona, 27.I.1990, p. 5. [Amb Josep M. Pujol, a propòsit de Tractat de Puntuació]
 • El Temps, núm. 294, febrer 1990, p. 64-65. [Amb Josep M. Pujol, a propòsit de Tractat de Puntuació]
 • Avui, 12.II.1990, p. 32. [Amb Josep M. Pujol, a propòsit de Tractat de Puntuació]
 • Suplement de Cultura, La Vanguardia, 17.VII.1990, p. 14.
 • Lletra de Canvi, núm. 26, 1990, p. 23-26.
 • Diari de Barcelona 15 i 16.I.1991, p. 10 i 12.
 • Revista d’Informació per als Empleats de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, 3 de març 1991, p. 21.
 • El Temps, 29.IV.1991, p. 69.
 • Suplement Lletres, Diari de Barcelona, 10.I.1992. , p. 1.
 • El País, 20.VII.1992, p. 19.
 • El Temps, 3.VIII.1992, p. 94.
 • Avui, 19.III.1995, p. B1 B2. [Sobre Joan Coromines]
 • Suplement Presència, El Punt, 20-26.XII.1998, p. 4.
 • Quadern, El País, 4.XI.1999, p. 1-3.
 • El Contemporani, núm. 21-22, 2000, p. 32-37. [Entrevista realitzada per Albert Mestres]
 • Avui, 16.VI.2002, p. 52-53. [Entrevista realitzada per Lourdes Domínguez]
 • Suplement Culturas, La Vanguardia, 26.VI.2002, p. 06-07. [Entrevista realitzada per Manuel Guerrero]
 • Quadern, El País, 4.VII.2002, p. 1-3. [Amb els quatre codirectors de la GCC]
 • Suplement Llibres, El Periódico, 5.VII.2002, p. 26-27. [Entrevista realitzada per Xavier Dilla]
 • Suplement Presència, El Punt, 26 juliol–1 agost 2002, p. 14-17. [Entrevista realitzada per Xavier Cortadelles]
 • Avui, 6.VIII.2002, p. 64. [Entrevista realitzada per Enric Vila]
 • El Triangle, núm. 599, 2-8 setembre 2002, p. 24-25. [Entrevista realitzada per Humbert Roma]
 • El Temps, núm. 955, 1-7.X.2002, p. 62-63. [Entrevista realitzada Lluís Bonada]
 • Suplement Lectura, El Segre, 11.V.2003, p. 12-14.
 • El País, 24.VIII.2003, p. 5.
 • L'Avenç, núm. 281, 2003, p. 20-24.
 • Aixumara, núm. 3-4, 2003, p. 6-9.
 • Mésmataró, núm. 0, setembre 2005, p. 20 [i] núm. 1, octubre 2005, p. 20.
 • La Universitat (Universitat de Barcelona), núm. 33, 2005, p. 29.
 • L'hora del lector, 3 de juny de 2009 [Entrevista realitzada per Emili Manzano]. Veure-la.