Autors i Autores

Joan Solà i Cortassa
1940-2010

Coberta del llibre Joan Solà. 10 textos d'homenatge.
Coberta del llibre homenatge de la Universitat de Girona (2012).

Estudis

  • L'homenatge no convocat: escrits de condol per la mort de Joan Solà, en el blog "Raons que rimen", 27 d'octubre de 2010 [enllaç].
  • BONET, Sebastià, NOGUÉ, Neus i SALVAT, Eulàlia [eds.]: Joan Solà, una memòria viva. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2017.
  • NOGUÉ, Neus; BOIX, Emili; BONET, Sebastià; PAYRATÓ, Lluís [ed.]: Joan Solà. 10 textos d'homenatge. Barcelona: Empúries, 2010.
  • OLIVA, Salvador [ed.]: Joan Solà, in memoriam. Girona: Universitat de Girona, 2012.