Autors i Autores

Joan Solà i Cortassa
1940-2010

Pròlegs i epílegs

  • ALSIUS, Salvador: Hem perdut l’oremus: Petita enciclopèdia de la cultura catòlica [epíleg]. Barcelona: La Campana, 1998.
  • BRUGUERA i TALLEDA, Jordi: Història del lèxic català [presentació general]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1985.
  • BUSQUETS i GRABULOSA, Lluís: Literatura catalana [pròleg]. Barcelona: Urgell, 1983.
  • CENTELLAS, Eva; FICHTER, Uwe; MICHNA, Rudolf; PUSCH, Claus D.: Catalunya/Katalonien, Andorra, País Valencià [prefaci]. Freiburg: Institut für Kulturgeographie Romanisches Seminar, 1997.
  • CUENCA ORDINYANA, M. Josep: Les oracions adversatives [pròleg]. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991.
  • DESCLOT, Miquel: El jardí de les malícies [prefaci]. Manresa / Barcelona: Angle, 2001, p. 7-11.
  • FABRA, Pompeu: Gramàtica catalana [prefaci]. Barcelona: Aqua, 1981.
  • PAYRATÓ, Lluís: La interferència lingüística: comentaris i exemples català-castellà [pròleg]. Barcelona, Curial / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1985.