Autors i Autores

Joan Solà i Cortassa
1940-2010

Coberta del llibre Qüestions controvertides de la sintaxi catalana.

Qüestions controvertides de sintaxi catalana.

Especialitzat en l'estudi de la sintaxi des de la seva primera publicació, Joan Solà recull en aquest volum tres treballs publicats entre 1981 i 1983 i dos d'inèdits. Els temes «controvertits» de què tracta aquest llibre són: l'ús de ser i estar, les pseudorelatives, l'estructura dels circumstancials temporals, aspectes de les construccions passives i, amb especial atenció, el problema de per i per a des de la normativa clàssica fins a Coromines (amb aspectes nous).