Maria Llopis Freixas

Vocal pel Principat
Junta

Cooptada des de juny de 2023.

Barcelona, 1962. Llicenciada en filologia romànica (francès) per la Universitat de Barcelona, i amb estudis superiors d’italià i anglès. Després d’haver treballat cinc anys a l’editorial Enciclopèdia Catalana en l’àmbit de la lexicografia i quatre anys en tasques de coordinació de serveis lingüístics al Comitè Organitzador Olímpic Barcelona’ 92, l’any 1992 inicia la trajectòria com a traductora autònoma i se centra, des d’un primer moment, en l’àmbit literari. És sòcia de l’AELC, el PEN Català i l’APTIC.