Llistat d'ajuts vigents per a literatura

L'Associació recull en aquesta notícia els ajuts vigents relacionats amb el món de la literatura que poden interessar als membres de l'entitat.

Promoció d'obres
Subvencions per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa de l'Institut Ramon Llull per a actes de promoció, publicació de revistes. La segona convocatòria serà del 21 de juny al 27 d'octubre de 2021. Consulta-ho

Subvencions per a la traducció a altres llengües d’obres de literatura i pensament
Ajuts de l'Institut Ramon Llull per al finançament de la traducció d’obres originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa) corresponents a les modalitats de narrativa (adults i literatura infantil i juvenil), poesia, teatre, novel·la gràfica, pensament (no-ficció i humanitats). La segona convocatòria és oberta del 3 de maig al 30 de juny de 2021 i la tercera de l'1 de juliol al 3 de novembre de 2021. Consulta-ho