Bel Olid representa l'AELC a Culture Action Europe

26 de gener de 2017

Avui tindrà lloc a Budapest l'Assemblea General de Culture Action Europe, una organització de la qual l'AELC forma part des de l'estiu de 2015. Culture Action Europe (CAE) treballa per a la promoció de la cultura i les arts a les institucions europees, amb l'objectiu de fer-los un element central del projecte comú europeu. Funciona com a grup d'influència sobre les polítiques culturals europees, per tal d'augmentar i millorar l'accés a la cultura i les arts dins i fora d'Europa. CAE té accés immediat als responsables europeus en polítiques culturals, i és majoritàriament reconegut com el principal interlocutor en matèria cultural a nivell europeu. CAE és la plataforma que agrupa més organitzacions del sector cultural a nivell europeu. L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana és una de les tres organitzacions de l'Estat espanyol que en formen part, i l'únic membre de la plataforma que treballa a nivell de Països Catalans.

Bel Olid, en representació de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, assistirà a l'Assemblea General que haurà de decidir les línies prioritàries i el focus de treball d'aquesta organització.

A més de l'assemblea de membres, CAE ha organitzat un congrés titulat «Beyond the Obvious: Europe, quo vadis?». Es tracta d'una trobada d'intercanvi d'idees i projectes entre la comunitat cultural europea, la societat civil, investigadors, pensadors i representants institucionals i polítics. Aquesta trobada, de dos dies, vol explorar processos que van més enllà de les pràctiques convencionals i les dinàmiques que impedeixen que la cultura desenvolupi plenament el seu potencial com a eina de regeneració social i econòmica a nivell local, nacional i europeu. L'estructura d'aquesta trobada és volgudament oposada al clàssic format de conferència o seminari, per provocar nous diàlegs, converses i ritmes en sessions pràctiques, laboratoris i espais de treball.

Bel Olid ha estat convidada com a «activadora de debat» a la primera sessió de l'espai que anomenen «ideas room», titulada «Fragmentation, nationalisms and culture» [fragmentació, nacionalismes i cultura], amb Yamam al-Zubadi, coordinador del programa d'igualtat i diversitat de Riksteatern (Suècia), i Clymene Christoforou, director executiu de l'organització Isis Arts de Newcastle, Anglaterra, moderats per Peter Inkey, director del Budapest Observatory.

Més informació al web de Culture Action Europe: http://cultureactioneurope.org/milestone/beyond-the-obvious-2017/