Com són les condicions de feina dels traductors a Europa?

CEATL, el Consell d’Associacions de Traductors Literaris, publica una enquesta sobre les condicions laborals dels professionals de la traducció literària a Europa.

L'informe es basa en una enquesta que es va dur a terme de maig a juliol de 2020 i els resultats mostren el següent:

  • La situació d’aquests professionals és molt diferent d’un país a un altre.
  • Fins i tot els traductors literaris que s’hi dediquen a temps complet tenen difícil poder viure d’aquesta professió.
  • A més de les quotes bàsiques per pàgina, els traductors també depenen dels ingressos per royalties, societats de gestió col·lectiva (drets de gestió col·lectiva, PLR) i ajuts i premis per a traductors literaris.
  • Comparant els resultats amb enquestes anteriors, els ingressos dels traductors literaris gairebé no han augmentat durant l'última dècada.

L'enquesta es va enviar a traductors de 28 països d'Europa. Per tal de garantir la qualitat i la comparabilitat dels resultats, a partir de la comprensió del qüestionari per part dels participants, l'enquesta es va traduir a 24 llengües, entre les quals també hi havia el català.

Es va enviar tant a entitats membre de CEATL, entre les quals hi ha l’AELC, com a d’altres associacions i vora 3.000 traductors van respondre-la. És una visió força completa de les condicions de treball dels traductors literaris a Europa.

L'informe recull qüestions com ara les tarifes bàsiques per contracte, la visibilitat dels traductors, els drets segons els contractes, els drets d'autor, els drets de préstec públic i les tarifes, entre d’altres.

L'objectiu d'aquesta enquesta era recollir dades de tota Europa i obtenir una visió general de l'estat de les condicions laborals dels traductors literaris als diferents països, així com fer servir aquesta informació per millorar els estàndards dels traductors literaris i la seva situació pel que fa als drets d'autor, drets de préstec públic i reconeixement cultural. També és important que cada país documenti les condicions de feina dels traductors i proporcioni dades per als fons nacionals.

Consulta el document amb els resultats de l'enquesta

L'enquesta ha comptat amb el patrocini de CEDRO.