Subvencions de l'Institut d'Estudis Baleàrics

L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) convoca ajuts per a tot el sector cultural i per a projectes de foment de l'ús del català i mitjans en llengua catalana. La convocatòria inclou una línia de literatura, pensament, còmic i il·lustració.

Es tracta de subvencions per donar suport a la projecció exterior de l’edició i la promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears durant l'any 2024. El termini de presentació de sol·licituds és de l'1 de març al 15 de setembre. 

Consulta-les aquí

Suport a la mobilitat
Autors, responsables d’editorials, investigadors i agents culturals de les Illes Balears poden demanar aquesta subvenció que té com a objectiu cobrir les despeses per assistir a fires, festivals, presentacions i jornades professionals de fora de l’illa de residència. 

Les despeses subvencionables són el desplaçament i allotjament, les acreditacions o inscripcions a fires o esdeveniments professionals i el quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic.

Suport a l'edició
S'obre també una línia d'ajuts per a suport a l’edició de projectes editorials vinculats a la projecció exterior del llibre (edició de traduccions d'obres d'autors naturals o residents a les illes amb distribució a fora, edició d'originals d'autors naturals o residents a les illes, editorials de les illes o digitalització d'obres d'autors de les illes que formen part del nostre patrimoni literari).

Els beneficiaris són les persones jurídiques o físiques que estiguin donades d'alta en el cens tributari o l'impost d'activitats empresarials (IAE) en epígrafs vinculats al sector editorial o que tinguin com a objecte social el desenvolupament d'activitats de caràcter professional relacionades amb el sector editorial.

Suport a la promoció
Es tracta d'ajuts per a la producció de material gràfic i audiovisual associat a la promoció d’autors balears, inclosa la confecció de dossiers promocionals per a la promoció internacional dels drets de transformació (traducció o adaptació). També s'hi inclou l'organització de presentacions d'una obra o un autor de les Illes Balears, així com de conferències, taules rodones, seminaris i recitals poètics, fora de l'illa de residència o en format digital, i la participació dels professionals de les illes en fires i festivals dins l’àmbit de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració, en format presencial o digital.

Els beneficiaris són les persones jurídiques o físiques que estiguin donades d'alta en el cens tributari o l'impost d'activitats empresarials (IAE) en epígrafs vinculats al sector editorial o bé que tinguin com a objecte social el desenvolupament d’activitats de caràcter professional relacionades amb el sector editorial.

Fotografia: Govern de les Illes Balears.