Retrats, 24: Josep Vallverdú

Col·lecció dedicada a presentar la personalitat i l'obra de l'autor.
PDF558.45 KB