Autors i Autores

Margarita Ballester

Articles (selecció)

  • CAMPS, Christian: "Montserrat Abelló, Neus Aguado, Lluïsa Julià, Maria-Mercè Marçal: Paisatge emergent", Revue d'Études Catalanes (Montpeller), núm. 3, 2000, p. 295-296.
  • CAMPS MUNDÓ, Carles: "La Poesia entre el deliri i la rotunditat", Diari de Barcelona. Llibres (Barcelona), núm. 66, 4 juliol 1989, p. III. [Entrevista]
  • CÒNSUL, Isidor: "Dos poetes d'expressió tardana", Avui (Barcelona), 20 d'agost de 1989, p. 18.
  • DD. AA.: Paisatge emergent. Trenta poetes catalanes del segle XX [a cura de Montserrat Abelló, Neus Aguado, Lluïsa Julià i Maria-Mercè Marçal]. Barcelona: La Magrana, 1999
  • LLAVINA, Jordi: "Per a les ànimes malaltes", Avui. Cultura (Barcelona), 20 de gener de 2005, p. 14.
  • OLLER, Dolors: "Una Veu que parla", El País. Quadern (Barcelona), 8 de juny de 1989, p. 6.
  • ORTIZ DE LANDÁZURI, Guadalupe: "Margarita Ballester Figueras: L'infant i la mort", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 31, juny 1989, p. 128.
  • ROCHA, Candela: "Poesia i pensament", Caràcters (València), núm. 31, abril 2005, p. 18.
  • SEABRA, Manuel de: "La Mort: desig o destí", Diari de Barcelona. Llibres (Barcelona), núm. 83, 31 d'octubre de 1989, p. II.