Ajudes vigents per als autors de CEDRO

CEDRO posa un any més a disposició dels socis els ajuts econòmics per a l’adquisició de serveis i material sociosanitari i els ajuts assistencials. Aquest servei està integrat en el programa d’ajuts assistencials que desenvolupa a favor del col·lectiu d’autors dins de la funció social. Les ajudes depenen de la quantitat recaptada cada any, principalment per la compensació per còpia privada.

Ajuts econòmics per a l’adquisició de serveis i material 
Les diferents prestacions són: ajuda econòmica durant 2019 per a l'adquisició d'audiòfons, material òptic, tractament dental, podològic i fisioteràpia de rehabilitació per a autors majors de 50 anys, mitjançant el reintegrament del 50% de cada factura per aquests conceptes i fins a arribar a un màxim de 200 euros anuals. Per a material òptic es manté el període de carència, raó per la qual els socis que el 2018 es van beneficiar d’ajuts en aquest concepte enguany no podran sol·licitar-ne.

Qui se'n pot beneficiar?
Poden sol·licitar aquests ajuts els escriptors, traductors i periodistes (titulars directes de drets) majors de 50 anys, nascuts abans de l’1 de gener de 1969, i que siguin socis de CEDRO des d’abans de l’1 de gener de 2018.

Què cal presentar?
La documentació necessària inclou la factura original, datada el 2019, en la qual es detalli el material òptic o auditiu adquirit o el tractament dental, podològic i fisiològic realitzat. A la factura, a més del número, hi hauran de constar les dades de l’empresa / l’especialista i el CIF. Es pot enviar per correu electrònic (funcionsocial@cedro.org) i sempre que es consideri necessari es podrà sol·licitar, també, el document original.

Període de sol·licitud
Des del moment que es publiqui al web de CEDRO i fins a l’10 de gener de 2020 (data límit de la recepció de sol·licituds). Es desestimaran totes les sol·licituds rebudes després d’aquesta data, amb independència de la data d’enviament. La documentació es pot enviar per correu electrònic (funcionsocial@cedro.org) o per correu postal

Imprès de sol·licitud d’ajuda

Ajuts de subsistència
Prestació per als autors que passen dificultats econòmiques per raó d’una malaltia o perquè es troben en situació d’atur. Cobertures: 

  • Manca de recursos per pagar l’habitatge.
  • Manca de recursos per a tractaments mèdics no atesos per la sanitat pública.
  • Manca de recursos per a l’adquisició de material adaptat, en casos de discapacitat reconeguda.
  • Situació d’atur.

Qui se'n pot beneficiar?
Tots els autors, titulars directes de drets, que siguin socis de CEDRO abans de l’1 de gener de 2018.

Què cal presentar?
Cal lliurar la documentació que se sol·liciti en cada cas per documentar i acreditar la situació.

Totes les peticions seran estudiades per la Comissió d’Ajuts de CEDRO.

Més informació al web de CEDRO