Ajuts assistencials per a socis de CEDRO

CEDRO posa, com cada any, a disposició dels socis els ajuts econòmics per a l’adquisició de serveis i material sociosanitari i els ajuts assistencials. Aquest servei està integrat en el programa d’ajuts assistencials que desenvolupa a favor del col·lectiu d’autors dins de la funció social. Les ajudes depenen de la quantitat recaptada cada any, principalment per la compensació per còpia privada.

Ajut econòmic per a l’adquisició de serveis i material sociosanitari
Consisteix en un reemborsament parcial de despeses, que consisteix en el reintegrament del 50% d'una factura fins a arribar 200 € per soci a l'any, derivades de material òptic, audiòfons, tractaments dentals, tractaments podològics, tractament de fisioteràpia de rehabilitació.

Poden sol·licitar aquests ajuts els escriptors, traductors i periodistes (titulars directes de drets) majors de 50 anys, nascuts abans de l’1 de gener de 1971, i que siguin socis de CEDRO des d’abans de l’1 de gener de 2020. Període de sol·licitud: des del moment de la seva publicació a la pàgina web de CEDRO, fins al 14 de gener de 2022.

Ajuts de subsistència
Podran sol·licitar un ajut de necessitat urgent els autors que es trobin en situació de malaltia, unida a la carència de recursos econòmics. Les peticions seran estudiades de manera individualitzada per la Comissió d’Ajudes Assistencials de CEDRO.

Els beneficiaris són tots els autors, titulars directes de drets, que siguin socis de CEDRO abans de l’1 de gener de 2020, i els ajuts poden cobrir: carència de recursos per al pagament de l’habitatge, carència de recursos per a tractaments mèdics no atesos per la sanitat pública, carència de recursos per a l’adquisició de material adaptat quan es tingui reconeguda una discapacitat i situació prolongada d’atur.

Consulta aquí tota la informació relativa als ajuts i com presentar-s'hi.