Beques de creació, traducció i investigació literària

La Institució de les Lletres Catalanes obre la convocatòria dels ajuts de creació, traducció i investigació literària. Les sol·licituds es poden fer entre el 17 d'abril al 3 de maig.

Beques per a la creació literària
Per a projectes d'obres literàries en llengua catalana i occitana en tots els gèneres i modalitats, tant d'autors consolidats com de nous creadors. 
Cada sol·licitant pot presentar un projecte, l'activitat del qual s'ha de dur a terme durant un mínim de vuit mesos en el període comprès entre l’any de concessió de la subvenció i el 30 de maig de l’any següent al de la concessió. S'exclouen de la convocatòria els sol·licitants que hagin obtingut una beca durant la convocatòria anterior.
La quantitat de cada beca és de 10.000 euros. Consulta'n les bases.

Beques per a la traducció literària 
Per a projectes de traducció al català i a l’occità d’obres literàries d’especial relleu escrites originàriament en una llengua diferent del castellà. 
Cada sol·licitant pot presentar un projecte, l'activitat del qual s'ha de dur a terme durant un mínim de cinc mesos de dedicació. S'exclouen de la convocatòria els sol·licitants que hagin obtingut una beca durant la convocatòria anterior.
La quantitat de cada beca és de 6.000 euros. Consulta'n les bases.

Beques per a la investigació literària
Per donar suport a la recerca sobre moviments, obres i autors i crítica literària de literatura catalana o occitana. S'hi poden presentar projectes destinats a ser publicats en forma d’estudis, a ser desenvolupats com a recursos digitals, exposicions o en format audiovisual, o a fer accessibles fons literaris personals. Se n'exclouen els projectes orientats a esdevenir formalment tesis de llicenciatura o doctorals, treballs de final de grau, treballs de final de màster o similar.
Cada sol·licitant només pot presentar una única sol·licitud i per a un únic projecte. La investigació s’ha de dur a terme dins de l’any natural de la convocatòria.
La quantitat de cada beca és de 4.000 euros. Consulta'n les bases.

Fotografia: Pexels.