Beques a l'Escola d'Escriptura per als socis

Un any més, l’AELC col·labora amb l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès per becar socis de l'entitat en els seus cursos d’escriptura. Aquestes beques es gestionen a través del suport de CEDRO. Amb la finalitat que arribin a tots els socis de l’Associació, aquest curs 2020/2021 la Junta ha decidit continuar amb la mateixa dotació econòmica que l’any passat.

Les normes a tenir en compte són les següents:

  1. Hi haurà dues modalitats de beques:
    • Modalitat A – Videocurs en directe mitjançant l’aplicació zoom. La dotació econòmica per aquesta modalitat és de 5.000 €.
    • Modalitat B – Cursos virtuals (funcionen per quinzenes didàctiques i no hi ha horari de classe pautat). La dotació econòmica per aquesta modalitat és de 5.000 €.
  2. La beca cobrirà el 75 per cent del preu total del curs.
  3. En fer la sol·licitud s'haurà d’indicar a quin curs i modalitat es vol optar.
  4. Per tal de poder fer arribar les beques al màxim de socis, no s’acceptaran sol·licituds d’aquells associats que ja hagin obtingut una beca en les tres últimes convocatòries (anys 2017, 2018 i 2019).

Es pot optar a un sol curs de tots els que es fan en llengua catalana. Es procedirà a sorteig públic entre els candidats, de manera que s’aniran cobrint les places entre els socis que hagin enviat les sol·licituds, fins a arribar a la dotació corresponent. Tota la informació dels cursos, que s’inicien l’octubre de 2020, es poden consultar al web de l’Escola d’Escriptura.

Des d’ara fins al 6 de setembre de 2020 es poden fer arribar les sol·licituds per correu electrònic (aelc@escriptors.cat) i correu postal.