CEDRO aprova un nou fons COVID-19

La Junta Directiva de CEDRO ha aprovat un nou fons COVID-19 per als autors i editors que siguin socis de l’entitat. L’objectiu d’aquesta iniciativa és continuar donant suport a tots dos col·lectius en aquesta difícil situació econòmica causada per la pandèmia.

S'hi poden presentar els autors socis de CEDRO que compleixin les condicions següents:

 1. Que, amb motiu de la crisi sanitària, hagin experimentat una pèrdua econòmica derivada d’algun dels esdeveniments com:
  • Cancel·lació de la publicació d’obres literàries, cientificotècniques i acadèmiques o de la seva comercialització.
  • Cancel·lació o reducció significativa dels ingressos de propietat intel·lectual derivats de participacions remunerades en tallers, seminaris, taules rodones, cursos, jornades, etcètera.
  • Cancel·lació o reducció significativa dels ingressos de propietat intel·lectual derivats de col·laboracions remunerades en premsa o altres publicacions periòdiques.
  • Cancel·lació o reducció significativa dels ingressos de propietat intel·lectual derivats de la participació en altres esdeveniments literaris remunerats.
  • Cancel·lació o reducció significativa de drets de propietat intel·lectual derivats d’activitats com tertúlies en ràdio i televisió, programes especialitzats o jurat en concursos literaris.
  • Cancel·lació d’encàrrecs de traducció d’obres literàries, cientificotècniques i acadèmiques.
 2. Que els seus ingressos el 2020 no hagin estat superiors a dues vegades el salari mínim interprofessional.

 3. Avaluació de la situació econòmica després de la pandèmia.

Per optar-hi cal emplenar l’imprès de la convocatòria i fer-lo arribar a CEDRO juntament amb una còpia de les declaracions d’IRPF dels exercicis 2018, 2019 i 2020. Per a l’any 2020 serà vàlida provisionalment una declaració jurada que justifiqui els ingressos, fins que sigui possible aportar la documentació pertinent. També cal presentar els justificants de cancel·lació dels esdeveniments o supressió de contractes referits en les condicions. El lliurament s'ha de fer per correu electrònic (asanz@cedro.org) o postal (a les oficines de Madrid o Barcelona).

Totes les peticions seran estudiades per la Comissió d’Ajudes Assistencials de CEDRO. Consulta la informació al web de l'entitat.