CEDRO crea un fons covid-19

La Junta Directiva de CEDRO acaba de decidir la creació d’un FONS COVID‑19 per als autors i editors socis de l’Entitat. L’objectiu d’aquesta iniciativa és ajudar ambdós col·lectius en aquesta difícil situació econòmica, causada per l’actual estat d’alarma.

La prestació dedicada als autors que siguin socis de CEDRO es podrà rebre si es compleixen les condicions següents:

  1. Que els seus ingressos el 2019 no hagin estat superiors a dues vegades el salari mínim interprofessional.
  2. Que, amb motiu de la crisi sanitària, hagin experimentat una pèrdua econòmica derivada d’algun dels esdeveniments següents:
    • Cancel·lació de la publicació d’obres literàries, cientificotècniques i acadèmiques o de la seva comercialització.
    • Cancel·lació o reducció significativa dels ingressos de propietat intel·lectual derivats de participacions remunerades en tallers, seminaris, taules rodones, cursos, jornades, etcètera.
    • Cancel·lació o reducció significativa dels ingressos de propietat intel·lectual derivats de col·laboracions remunerades en premsa o altres publicacions periòdiques.
    • Cancel·lació o reducció significativa dels ingressos de propietat intel·lectual derivats de la participació en altres esdeveniments literaris remunerats.
    • Cancel·lació o reducció significativa de drets de propietat intel·lectual derivats d’activitats com tertúlies en ràdio i televisió, programes especialitzats o jurat en concursos literaris.
    • Cancel·lació d’encàrrecs de traducció d’obres literàries, cientificotècniques i acadèmiques.

Per poder-hi accedir, cal presentar l’imprès d’ajuda fons COVID-19 emplenat, una còpia de les declaracions d’IRPF dels exercicis 2017, 2018 i 2019 i els justificants de cancel·lació dels esdeveniments o supressió de contractes referits en les condicions.

Totes les peticions seran estudiades per la Comissió d’Ajudes Assistencials de CEDRO. Més informació al web de CEDRO i també contactant a través del correu electrònic mmorales@cedro.org o el 93 445 04 02. El lliurament es pot fer per correu electrònic (mmorales@cedro.org) o postal a les oficines de Madrid o Barcelona.