Comunicat davant un cas de possible mala praxi en traducció al Teatre Lliure

Ahir, 17 de juny de 2024, el Teatre Lliure va fer pública, per mitjà del compte oficial a la xarxa X, la procedència de les traduccions d’algunes de les obres que estrenarà la temporada 2024-2025. En els missatges de @teatrelliure, hi podem llegir frases com «la traducció ha anat a càrrec dels adaptadors —Artigau, Genebat i Manrique— i s'ha fet a partir de diverses traduccions ja existents» (en relació amb La gavina, d’Anton Txékhov) o «l’Electra l’adaptarà l’Albert Arribas, probablement a partir de les traduccions ja existents en català».

No acreditar l’autoria de les traduccions, així com modificar o adaptar obres traduïdes sense el consentiment explícit del traductor, suposa una vulneració flagrant dels drets d’autor, tant dels drets morals —que són irrenunciables, inalienables i imprescriptibles— com dels drets patrimonials. Particularment, i pel que fa als drets morals, una actuació com aquesta viola els drets de paternitat, integritat, modificació i divulgació de l’obra. Quant als drets patrimonials, infringeix els d’explotació. La naturalesa particular d’aquests drets queda establerta als articles 14 i 17 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la Llei de propietat intel·lectual.

L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, entitat de defensa dels drets professionals que aplega més de mil vuit-cents autors dels Països Catalans, dels quals més de quatre-cents es dediquen a la traducció literària, vol expressar el rebuig frontal d’aquestes pràctiques i vol fer saber que impulsarà les accions necessàries per aturar-les i revertir-les. En aquest sentit, l'AELC està recollint els casos en què s’han vulnerat o compromès els drets autorals dels seus associats. Un cop rebuda tota la informació, l’AELC valorarà la millor manera de procedir.

Com a primera mesura, però, l’AELC requereix al Teatre Lliure que esmeni la informació publicada a la web www.teatrelliure.com de totes les obres escrites originalment en una llengua diferent del català i que s’hagin representat en llengua catalana, de manera que a la fitxa de cada obra hi figuri explícitament qui n’ha fet la traducció o a partir de quines traduccions se n’ha fet l’adaptació. Això cal que s’emprengui de manera immediata i amb independència de les accions que pugui requerir cada cas particular.

Junta Directiva de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana

Fotografia: Pexels / Tima Miroshnichenko.