Declaració sobre la intel·ligència artificial

El Consell Europeu d'Associacions de Traductors Literaris (CEATL), principal interlocutor europeu en el camp de la traducció literària, fa pública una declaració sobre la intel·ligència artificial. El manifest, que està disponible en diverses llengües al web de CEATL, exposa les exigències legals, la perspectiva professional i les conviccions humanistes del Consell. 

Descarrega't la declaració

CEATL recorda que la traducció literària només pot existir amb ART (autorització, remuneració i transparència), que les empreses d'IA han de respectar estrictament els requisits de transparència que se'ls apliquen i que no s'han d'incentivar els interessos econòmics que s'amaguen darrere de la IA. 

La declaració també exposa que fer servir la intel·ligència artificial generativa homogeneïtza les traduccions, empobreix les cultures escrites i les llengües en general, entre altres coses perquè fomenta el biaix i l'autocontaminació. A més a més, la idea que uns llibres determinats s’adeqüen millor que uns altres al processament amb IA generativa alimenta una distinció perillosa entre l'alta literatura i qualsevol altra mena de text. CEATL tampoc creu que la IA faciliti l'accés a les llengües minoritzades, sinó que més aviat adverteix del perill que les llengües hegemòniques es facin servir com a idiomes pont. 

El manifest subratlla que la traducció literària no és una simple transcripció i que la traducció creativa és un patrimoni nacional i internacional que cal protegir.

La declaració sobre la intel·ligència artificial es pot llegir en català i també en altres llengües a la pàgina web de CEATL.

El Consell Europeu d'Associacions de Traductors Literaris
CEATL és el principal interlocutor europeu en el camp de la traducció literària. Fundat el 1993 com una associació internacional sense ànim de lucre, serveix com a plataforma on les associacions europees de traductors literaris poden unir esforços i intercanviar punts de vista i experiències per millorar les condicions de treball dels traductors literaris. L'AELC hi ha estat representada per traductors com Francesc Parcerisas, Anna Casassas o Bel Olid, que va presidir-la (2013-2015). Miquel Cabal, tresorer de l'AELC, va ser-ne vicepresident (2019-2021) i n'és tresorer des de 2021.

Fotografia: Pexels / Airam Dato-on.