Ja coneixes el Cens d'Artistes de Catalunya?

En el marc de la declaració de la cultura com a bé essencial es va crear fa uns mesos el Cens d’artistes de Catalunya, que constitueix un primer instrument de treball per conèixer millor els artistes i creadors del país. 

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el CoNCA, juntament amb les associacions professionals del sector cultural, posen en marxa una campanya de difusió del Cens d’Artistes de Catalunya que serà virtual i presencial, si les condicions sanitàries ho permeten. El Departament de Cultura ha fet un vídeo informatiu per tal de donar a conèixer i propiciar la inscripció al Cens d’Artistes dels creadors culturals que viuen i treballen a Catalunya. Així mateix, s’organitzaran actes presencials per donar a conèixer el Cens i la riquesa i la diversitat de la creació cultural a tot el territori.
 


Amb l’objectiu de conèixer el conjunt dels professionals que treballen en la cultura a Catalunya, també es treballa per la creació d’un segon cens, el de tècnics i gestors culturals, i també d’un tercer, el d’entitats, institucions i empreses de la cultura, que complementaran el Cens d’artistes de Catalunya que des de finals de 2020, ja està operatiu.

La informació que es reculli en aquests tres cens han de servir per fonamentar accions que permetin millorar les condicions professionals dels artistes, definir les diferents professions al voltant del món de la cultura i qualsevol altra mesura que es consideri necessària en interès dels professionals culturals, així com per facilitar el desenvolupament posterior de l’Estatut de l’Artista, l’agenda legislativa per a la millora de la condició professional en el món de la cultura.

Com formar part del cens?
Poden sol·licitar la inscripció al cens els artistes professionals de qualsevol àmbit del sector cultural residents a Catalunya. Si t'interessa, pots veure aquí els requisits, objectius i la inscripció.