Escriptors i editors catalans signen l’acord de renovació dels models de contracte d’explotació de les obres

Dilluns 8 de juny, a l'Ateneu Barcelonès, s’ha fet la roda de premsa i acte de signatura pel qual els editors i els escriptors catalans (representats pel Gremi d’Editors de Catalunya, l’Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i l’Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya) arriben a un acord per renovar els models de contracte entre autors i editors. Tant Montserrat Conill, presidenta de l'ACEC, com Antoni Comas, president del Gremi d'Editors de Catalunya, i Guillem-Jordi Graells, president de l'AELC, han expressat reiteradament la seva satisfacció per haver arribat a aquest important acord després de més de dos anys de negociacions entre les parts i després que l'establiment de contractes marc anterior entre escriptors i editors tingués vint anys de vigència i hagués quedat superat per les noves realitats tecnològiques i socials. També hi ha hagut un record emocionat, per part de Montserrat Conill i Guillem-Jordi Graells, de José Luis Giménez-Frontín, exsecretari de l'ACEC, mort recentment, de qui han destacat el seu paper principal en la posada en marxa i desenvolupament de les negociacions.

El contracte-marc establert entre els autors i els editors catalans inclou la renovació de tres models de contractes ja existents, el d’edició, el de traducció i el de traducció a preu fet, però amb millores substancials en la seva redacció; i també dos contractes nous: el d’obra col·lectiva i el d’obra d’encàrrec. L’establiment o renovació d’aquests contractes suposa una adequació a la situació actual en què els formats digitals com ara l'e-book han ocasionat que els models contractuals anteriors hagin quedat totalment obsolets.

Paral·lelament, un dels assoliments més importants és la creació d’una Comissió Paritària, representada pel gremi d’editors i per les associacions d’escriptors, que s’encarregarà de fer el seguiment d’aquests contractes, actualitzar-los permanentment i resoldre les divergències que puguin sorgir en la seva interpretació.

Entre les millores, cal destacar, entre d’altres, que es tingui en compte la cessió a tercers per part dels editors dels drets d’una obra, amb consentiment dels autors i traductors; l’encàrrec de traduccions; el dret preferent de l’editor per a les modalitats d’edició contractades i el retorn a l’escriptor de les que no siguin explotades efectivament; els drets de l’editor en l’obra d’encàrrec, i la incorporació dels canvis que les noves tecnologies imposen, entre d'altres. Així doncs, uns nous models de contracte que seran de gran utilitat per a autors i editors en les seves relacions contractuals.

             
       Guillem-Jordi Graells, Montserrat Conill i Antoni Comas.                                 Moment de la roda de premsa i signatura dels nous contractes.
       Fotos: Joan Roca.