Lleida TV emet Veus Literàries

L'AELC ha firmat un conveni amb Lleida TV per tal que aquesta emeti els DVD Veus Literàries. Les emissions comencen dilluns 2 de febrer a les 15.30 h, i es faran reemissions cada dissabte a les 7.30 i a les 19.30 h, i tots els diumenges a les 17.00 h.


Veus Literàries
és una col·lecció de DVD publicats per l'AELC centrats en algunes de les figures més emblemàtiques de la literatura catalana.
Fins al moment se n'han editat 29 (recentment n'ha aparegut l'últim, el dedicat a Josep M. Ainaud de Lasarte). Aquesta col·lecció pretén documentar la literatura a través dels seus protagonistes, presentant cada autor o autora en el seu entorn personal i literari, sentit la seva veu i els seus textos, observant el seu gest, els objectes i el món on viu.