Tret de sortida al Pla Nacional del llibre i la lectura

Avui s'ha donat el tret de sortida al Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya, que té com a objectiu general el foment de l’hàbit lector i l’increment dels índexs de lectura, especialment en català.

Aquesta fita es complementa amb tres propòsits específics que s’han d’assolir a través del pla de treball i que són generar un marc de reflexió entorn del llibre i la lectura que permeti definir prioritats, aportar dades i coneixement a partir d’un diagnòstic participatiu i en concertació amb els diferents agents del món del llibre i establir un full de ruta consensuat de necessitats i de propostes de millora, a curt i a mitjà termini (2025-2030), que esdevingui la base per orientar la presa de decisions de les polítiques públiques que s’han de desenvolupar.

El Consell Nacional de la Lectura (CNL) s'ha reunit aquest matí al recinte modernista de Sant Pau i ha presentat els membres del Grup Impulsor, sobre el qual recau el lideratge tècnic del Pla i la definició dels àmbits en els quals començaran a treballar els grups. Sebastià Portell, president de l'AELC, és un dels membres del grup i és el representant dels creadors, motiu pel qual l'Associació estarà implicada en els grups de treball que afectin els escriptors i traductors. 
Es treballaran deu línies dissenyades des de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC): l'accés inicial a la lectura; la diversitat i la inclusió, la creació literària; els espais de lectura; la mediació; el paper del món del llibre privat; la promoció del llibre i la lectura; el reconeixement, la revaloració i el prestigi dels creadors i del llibre; la visibilitat en els mitjans de comunicació i les xarxes socials, i les dades del llibre i la lectura.

Assistents Pla Lectura
Fotografia de grup durant la presentació aquest matí a Barcelona.

La col·laboració entre el Departament de Cultura i el Departament d'Educació és una molt bona notícia, així com el fet que es tracti d'un procés participatiu per part d'institucions públiques, però també d'entitats privades del món del llibre que es comprometran a donar compliment del pla.

L'elaboració del Pla contempla que l’abril de 2023 es pugui presentar un document que inclogui el diagnòstic de cadascun dels àmbits de treball plantejats i les propostes d’acció consensuades per tal d’assolir els objectius establerts, amb indicació d’un agent responsable per a cadascuna de les accions, un calendari d’execució, un pressupost i uns indicadors de seguiment i avaluació.

Pots llegir més informació sobre el tema al web del Departament de Cultura.