Publicades les bases dels ajuts de Lletres

Ja s’han publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) les bases de totes les línies d’ajuts que convoca la Institució de les Lletres Catalanes: creació, traducció, investigació, promoció, articuladores, edició d’obres literàries d’especial interès cultural i traducció per a editorials. Com a novetat, s'hi poden presentar projectes en la modalitat de creació encara que s'hagi obtingut subvenció en convocatòries anteriors.

Es poden consultar aquí les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les lletres i les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts.

Ajuts a la creació literària
L'objectes d'aquestes subvencions és donar suport a la creació d’obres literàries en llengua catalana en tots els gèneres i les modalitats, inclosos els textos teatrals i els guions audiovisuals, tant d’autors consagrats com de nous creadors. Es subvenciona la dedicació de l’autor a la creació literària.

Ajuts a traductors
Són subvencions per a la traducció al català d’obres literàries d’especial relleu en altres llengües. Se subvenciona la dedicació a la traducció.

Ajuts a la investigació
L'objecte d'aquestes subvencions és donar suport a projectes de recerca sobre moviments, obres i autors o autores i crítica literària de literatura catalana o occitana. S’hi poden presentar projectes destinats a ser publicats en forma d’assaigs o estudis, a ser desenvolupats com a recursos digitals, exposicions o en format audiovisual, o a fer accessibles fons literaris personals. Se n’exclouen expressament els projectes orientats a esdevenir formalment tesis de llicenciatura o doctorals.

Ajuts a la promoció i difusió
L'objecte d'aquestes subvencions és donar suport a activitats de promoció i difusió de la literatura en català la realització de les quals s'efectuï dins els territoris del domini lingüístic. S’entén per activitats de promoció i difusió l'organització de jornades i cicles de conferències, festivals i espectacles literaris i rutes literàries i altres accions sobre el patrimoni literari.