Novetats en els ajuts de lletres

Continuen obertes totes les línies d’ajuts que convoca la Institució de les Lletres Catalanes: creació, traducció, investigació, promoció, articuladores, edició d’obres literàries d’especial interès cultural i traducció per a editorials. L'AELC anima els seus membres a presentar-hi projectes, tenint en compte la situació dels autors i les següents novetats importants:

  • Amb motiu de la suspensió dels terminis administratius que té a veure amb l’estat d’alarma, el termini dels ajuts, que inicialment finalitzava el dia 25 de març, es prolonga ara fins al dia 11 de maig (inclòs).
  • S'hi poden presentar projectes en la modalitat de creació encara que s'hagi obtingut subvenció en convocatòries anteriors.
  • La dotació econòmica dels ajuts a la creació literària i a la traducció augmenta substancialment. 
  • En les modalitats de creació, traducció i investigació literària, si no es disposa de certificat digital, excepcionalment es podrà fer a través d'una petició genèrica sense signatura. Entrant aquí i en el tràmit corresponent es troba tota la informació i l'enllaç a la petició genèrica. 

Bases i més informació

Ajuts a la creació literària
L'objectiu d'aquestes subvencions és donar suport a la creació d’obres literàries en llengua catalana en tots els gèneres i les modalitats, inclosos els textos teatrals i els guions audiovisuals, tant d’autors consagrats com de nous creadors. Se subvenciona la dedicació de l’autor a la creació literària.

Ajuts a traductors
Són subvencions per a la traducció al català d’obres literàries d’especial relleu en altres llengües. Se subvenciona la dedicació a la traducció.

Ajuts a la investigació
L'objecte d'aquestes subvencions és donar suport a projectes de recerca sobre moviments, obres i autors o autores i crítica literària de literatura catalana o occitana. S’hi poden presentar projectes destinats a ser publicats en forma d’assaigs o estudis, a ser desenvolupats com a recursos digitals, exposicions o en format audiovisual, o a fer accessibles fons literaris personals. Se n’exclouen expressament els projectes orientats a esdevenir formalment tesis de llicenciatura o doctorals.

Ajuts a la promoció i difusió
L'objecte d'aquestes subvencions és donar suport a activitats de promoció i difusió de la literatura en català la realització de les quals s'efectuï dins els territoris del domini lingüístic. S’entén per activitats de promoció i difusió l'organització de jornades i cicles de conferències, festivals i espectacles literaris i rutes literàries i altres accions sobre el patrimoni literari.