Querol, Revista cultural de Cerdanya

Recentment ha aparegut una nova revista cultural. Es tracta de la revista Querol, que edita, en format electrònic, el Grup de Recerca de la Cerdanya.

Es tracta d'una nova revista en format electrònic i amb caràcter bimensual que té un contingut cultural, d'ampli espectre, que parla de moltes coses relacionades amb la Cerdanya i el Pirineu. En aquest primer número podeu trobar-hi articles d'opinió, de música, de cinema, de llibres o de patrimoni, per posar uns quants exemples.

Baixeu-vos el primer número de la revista Querol (format pdf).